PRÜ VE VİYADÜKLERİN DEPREME DAYANIKLI OLARAK PROJELENDİRİLMESİ VE DEPREM İZOLATÖR UYGULAMALARI

Bu yazıda, şiddetli deprem bölgelerindeki otoyol köprü ve viyadüklerinin projelendirilmesinde dikkate
alınan son uluslararası yönetmeliklerdeki bazı önemli konular ve yapım metotları ile bu yapıların
depreme karşı dayanıklı olarak projelendirme şartlarına ulaşılabilmesi amacıyla kullanılması gereken
çeşitli deprem izolatör tipleri anlatılmaktadır. Dünyada olduğu kadar Türkiye’ deki son deneyimler,
prü ve viyadüklerde çok kere şiddetli deprem etkilerini karşılayabilmek için Yüksek Sönümlü
Kauçuk Mesnetler (HDRB), Kurşun Çekirdekli Kauçuk Mesnetler (LRB), Lock-Up Devices (LUD),
Shock Transmission Units ( STU) ve Viskoz Akışkanlı Enerji Söndürücüler (VDD) gibi deprem
izolatörlerinin kullanılmalarının gerekli olduğunu göstermiştir. Deprem izolatörleri, köprü ve
viyadüklerin depreme dayanıklı olarak optimum bir çözüme ulaşılabilmesi için yapılacak
projelendirmenin başlangıç safhasında dikkate alınmaları gerekmektedir. Deprem izolatörleri, mevcut
prü ve viyadüklerin depreme karşı dayanımlarını arttırmak için de geniş çapta kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Köprüler, Viyadükler, Depreme dayanıklı projelendirme, Deprem izolatörleri

http://www.probina.com.tr/5UDMK/PDF/AT125_FP.pdf