Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum

Enerji Kimlik Belgesi Düzenletmek İstiyorum
Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
 
Enerji kimlik belgesi tıpkı beyaz eşyaların üzerinde gördüğümüz enerji sınıfı etiketlerindeki gibi, bir binan A -G harfleri aralığında temsil edilen enerji sınıfını belirler.A harfi en iyi performan sınıfı, G harfi ise en düşük performans sınıfını temsil etmektedir.
 
Genel olarak EKB tanımı;
 
Beyaz eşyalarda uygulanan enerji sınıfı etiketleri gibi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimi özelliklerine göre sınıflandırılması ayrıca sahip olduğu yalıtım özellikleri , ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile bilgileri içeren belgedir.
 
EKB Özellikleri
 
Yasal Prosedür
 • “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu”
 • http://www.enerji.gov.tr/tr/dokuman/5627_Sayili_Enerji_Verimliligi_Kanunu.pdf
 •http://www.enerji.gov.tr/tr/dokuman/Enerji_Kaynaklarinin_ve_Enerjinin_Kullaniminda_Verimliligin_Artirilmasina_Dair_Yonetmelik.pdf
 •1 Ocak 2011′den itibaren yeni yapılacak binalar için Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu olmuştur.
 •Meccut binalarda EKB alımı için 2017 yılına kadar süre tanınmıştır.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB), aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda zorunludur.
 •Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
 
•Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
 
•Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
 
•Seralar, Atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
 
•Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.
 

Geçerlilik Süresi ve Yenilenme Durumu
 
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
 
Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir
 
EKB içeriği
 • Bina ile ilgili genel bilgiler,
 • Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
 • Binanın kullanım alanı (m2),
 • Binanın kullanım amacı,
 • Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
 • Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
 • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
 • Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),
 • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
 • Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
 • Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,
 • Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
 • Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı
 
EKB sınıflandırması
 

1. Binanın m2 başına düşen yıllık enerji miktarının belirlenmesi,
 2.Bu değere göre CO salımının hesaplanması,
 3.Bu değerlerin referans bir bina ile kıyaslanması,
 4.Kıyaslanma sonucuna göre binanın A – G arası bir enerji sınıfına yerleştirlmesi.Not: Bu sınıflandırma tıpkı beyaz eşyadaki gibidir.Performansı yüksek ise maksimum A sınıfı , düşük ise minimum G sınıfı olur.
 
Bina Enerji Performansı Hesaplama ( BEP-TR)
 
Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirerek enerji performansını belirler.
 
Bu hesaplama yöntemi
 •Konutlar,
 •ofisler,
 •eğitim binaları,
 •sağlık binaları,
 •oteller ile alışveriş ve
 •ticaret merkezleri gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını belirlemek için kullanılır.
 
Bu hesaplama yöntemi;
 •Proje aşamasındaki binalar için çeşitli tasarım alternatiflerinin enerji performansının karşılaştırılması,
 •Mevcut yeni yapılacak binaların enerji performansının standartlaştırılmış seviyesinin gösterilmesi,
 •Mevcut binalarda enerji ihtiyacının hesaplanması yolu ile enerji verimliligi tedbirlerinin uygulanması ve uygulanması durumlarının değerlendirilmesi,
 •Bina stoğu temsil edecek nitelikteki tipik binaların enerji kullanımlarının hesaplanması yolu ile bölgesel, ulusal ve Uluslar arası ölçekte gelecekteki enerji kaynağı ihtiyacı konusunda öngörüde bulunması,
 •Zaman içerisinde tanımlanan yapı bileşenlerinden bileşen kütüphanesi oluşturma gibi ulusal veritabanlarının geliştirilmesin gibi uygulamalarda kullanılabilir.
 
Bu hesaplama yöntemi ile bina enerji performansını değerlendirirken ;
 •Binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanması
 •Net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de gözönüne alarak binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,
 •Havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesi,
 •Binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını,sıhhi sıcak su gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasınıkapsamaktadır.
 
Hesaplama sonucunda, binanın yıllık
 •Isıtma
 •Soğutma
 •Sıcak sı
 •Aydınlatma
 •Havalandırma tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir.
 
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hesaba katılmaktadır.
 
Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.
 
Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili sık sorulan sorular
 
Enerji Kimlik Belgesini kim düzenler ?
 
Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Enerji verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir. Proje aşamasındaki yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi ise Serbest Mühendislik ve Müşavirlik şirketleri tarafından düzenlenir.
 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Ne zaman yürürlüğe girdi?
 Yasa Kapsamında 1 Ocak 2011 tarhinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra yapılan yeni binalara zorunlu kılındı.
 Enerji Kimlik Belgelerini kimler verir?
 SMM (Serbest Mimar Mühendis) Ünvanlı mimar ve mühendislerden oluşan EKB uzmanları verebilmektedir.

Yetkili Kuruşlardan biri: www.ada-muhendislik.net 

Eski bir binalar için Enerji Kimlik Belgesi almak için son tarih nedir?
Mevcut binalarda EKB için Son Tarih 2017’dir. Ancak alım-satım, kiralama gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için belgeyi almanız şarttır.
 
Enerji Kimlik Belgesi almak zorunlu mudur?
 Evet zorunludur. 5 Aralık 2008 Tarihli 27050 saılı Remi Gazetede yayınlanan “Binalarda enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni veya mevcut binaların Enerji kimlik belgesi almasını zorunlu kılmıştır.
 
Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi olmadan ruhsat alamazsınız.
 
Mevcut binanıza en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer Binanyı kiralayacaksanız veya satacaksanız Eneri Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.
 
Binalarda enerji kimlik belgesi (EKB) nedir? Ne işe yarar?Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 01.10.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak binalarda enerji kimlik belgesi hazırlanması zorunludur.
 Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
 Enerji Kimlik Belgesi Şunları içerir:
 • Bina ile ilgili genel bilgiler,
 • Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
 • Binanın kullanım alanı (m2),
 • Binanın kullanım amacı,
 • Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
 • Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
 • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
 • Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),
 • Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
 • Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
 • Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,
 • Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
 • Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı.
 
Binalarda enerji kimlik belgesi (EKB) nasıl alınır?

 Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Belgeyi almak için yetkili kurululşa telefonla ulaşabilir, mail atabilir veya web sitelerindeki iletişim formunu kullanarak bilgi talep edebilirsiniz.

 Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlardan biri de Ada Mühendislik'tir. Bilgi almak ya da danışmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.


 Tel/Faks: (0368) 613 54 98

 E-mail: ozge57@gmail.com


Bina Enerji Sınıfını yükseltmek için neler yapılabilir ?
 
Mevcut bir binanın Enerji Sınıfını yükseltmek için çeşitli tadilat girişimlerinde bulunulması ve değişikliklerin bina projelerine işletilmesi gerekmektedir. Örneğin bina dış duvar ve çatısına yalıtım yaptırılabilir, sıcak kullanım suyu güneş panelleriyle sağlanabilir, aydınlatma, ısıtmada ve soğutmada enerji verimli ürünler kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise hesaplamalarda sadece binaya ait bilgilerin kullanılıcak olmasıdır. Örneğin kullanılan beyaz eşya, televizyon, split klima gibi eşyalar ve kullanım alışkanlıklarından kaynaklanan farklılıklar binanın Enerji Sınıfına etki etmeyecektir.

 Binanın Enerji sınıfının yüksek çıkmasının avantajlar nelerdir ?

 Binanın Enerji sınıfı, yıllık enerji ihtiyacını ve dolaysı ile yıllık enerji tüketimini işaret etmektedir.
 
Örneğin Sınıfı A olan bir binanın ısıtılması, soğutulması, havalandırması için harcanarak enerji miktarı Enerji Sınıfı G olan binaya göre çok daha az olacağından bu bina alım-satım ve kiralamalarda tercih sebebi olacaktır. Bubinanın tercih edilmesi ise satış ve kiralama fiyatını dierkt etkileyecektir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda binaların Enerji Sınıfını yükseltmeleri için devletin özendirci girişimlerde ( Örneğin Enerji sınıfına göre vergilendirme sistemi vb. ) bulunacağı tahmin edilmektedir.
Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kayna?y | Yazar Giri?i

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi