Giá hồ sơ sắt

Giá Hồ Sơ Sắt 2015

Giá hồ sơ sắt năm 2015, hiện nay, vuông và chữ nhật hay hộp, giá ống.

Bảng giá Hồ Sơ Sát Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015

SẮT NPI
KG/Mt KG/Mt
GIÁ
IPN 80 5,94 NPU 40 2,87
IPN 100 8,34 NPU 50 3,86
IPN 120 11,10 NPU 65 7,09
IPN 140 14,30 NPU 80 8,64
IPN 160 17,90 NPU 100 10,60
IPN 180 21,90 NPU 120 13,40
IPN 200 26,20 NPU 140 16,00
IPN 220 31,10 NPU 160 18,80
IPN 240 36,20 NPU 180 22,00
IPN 260 41,90 NPU 200 25,30
IPN 280 47,90 NPU 220 29,40
IPN 300 54,20 NPU 240 33,20
IPN 320 61,00 NPU 260 37,90
IPN 340 68,00 NPU 280 41,80
IPN 360 76,10 NPU 300 46,20
IPN 380 84,00 NPU 320 59,50
IPN 400 92,40 NPU 350 60,60
IPN 450 115 NPU 380 63,10
IPN 500 141
BẢNG Kg/M2 DẤU NGOẶC KG/MT
0,50 mm GALVANIZED TRAPEZE Tấm
4,80 25X25X3 1,12
TẤM CỔ TRUYỀN SƠN 0,50mm
4,80 30X30X3 1,36
TẤM BAKLAVALI 2/3
20,60 40X40X4 2,42
TẤM VỚI BAKLAVA 3/4
27,00 50X50X5 3,77
BẢNG BAKLAVALI 4/5
34,00 60X60X6 5,42
BAKLAVALI TỜ 5 / 6,5
44,00 70X70X7 7,38
80X80X8 9,66
90X90X9 12,20
100X100X10 15,10
120X120X12 21,60
150X150X15 33,80

>> Xem thêm: Giá gỗ 2015, Giá vách thạch cao 2015