sàn gỗ là gì

Sàn gỗ là gì?

Định nghĩa sàn gỗ là gì?

Sàn gỗ là các yếu tố cấu trúc chia tòa nhà thành các tầng của nó và truyền tải trọng của nó và trọng lượng của chính nó đến các giá đỡ.
Khuôn của tấm thường được chế tạo cùng với khuôn dầm hoặc khuôn dầm, để chịu trọng lượng của phần tử bê tông cốt thép trên khuôn bản, tấm được đỡ.

Để ngăn ứng suất kéo, thép được đặt trên bộ phận cố gắng kéo. Thép có nếp gấp ngăn ứng suất cắt của sàn.

Thép chính được chuẩn bị dưới dạng một phẳng và một nếp gấp.

Thép phân phối được đặt và nối vuông góc với hướng của các loại thép chính được thực hiện.

Cốt thép được đặt bên trong sàn đã chuẩn bị sẵn khuôn và nó được kết nối, sau đó bê tông được đổ vào khuôn.

Bê tông của các tấm thường được đổ cùng với cột và dầm.

>> Xem thêm: Ứng dụng là gì, Thủ tục hợp nhất là gì?