Proje yönetimi pratikleri, günümüz inşaat ve mühendislik sektörlerinin
vazgeçilmez yönetim araçları haline gelmiştir. Projelerin zamanında ve
bütçesi içerisinde bitmesinde ve proje taraflarının tümünün beklentilerinin en
iyi şekilde karşılanmasında etkin proje planlama ve kontrolun önemi artık
pek çok firma tarafından anlaşılmıştır.

Bu alanda başarı, proje yönetimini kurumsallaştırarak, tüm projelerde tutarlı,
sürekli ve standard bir yönetim yaklaşımı benimsemeyi gerektirir. Böyle bir
yaklaşımın hedefleri özetlenecek olursa:
􀂄 Projelerin, kişilerden bağımsız, standart yönetim süreçlerine
kavuşturulması
􀂄 Projelerin süresel ve mali performansının kontrolü
􀂄 Projeleri kontrol etmek için gerekli analitik bilgiye erişim ve
organizasyonun çeşitli seviyelerindeki ihtiyaçlara uygun raporlama

Primavera Çözümü
İnşaat ve mühendislik sektörlerine yıllardır kaliteli ve yetenekli proje yönetim
araçları sunan Primavera, yeni ürünü ile proje yönetimi araçlarına yeni
boyutlar ve yetenekler eklemiştir.
Piyasadaki en gelişmiş proje yönetimi ürün ailesi, ortak veritabanını
paylaşan araçlardan oluşmaktadır.
Project Management modülü çok kullanıcılı ve çok projeli bir planlama ve
kontrol aracı olup ürün ailesinin temel bileşenidir.
Methodology Management modülü standart proje şablonlarının
oluşturulduğu uygulamadır. Methodology Manager ile proje pratikleri ve
süreçleri merkezi bir yerde metodolojiler şeklinde saklanır. Bu sayede proje
yöneticileri proje planlarını, var olan metodolojileri kullanarak kolayca
oluşturabilirler. Methodology Manager metodolojileri ve içerdikleri metrikleri
sürekli olarak geliştirme ve proje yönetim sürecini iyileştirme imkanı sağlar.
Primavera ürün ailesi, farklı ihtiyaçlara dönük bileşenler içerir.

Web Uygulaması web tabanlı proje ve kaynak yönetimi aracı olmanın
yanında izleme işlevleri de barındırır. Primavera’nın web tarayıcı tabanlı,
kullanımı kolay arayüzü ile proje başlatma, planlama ve kontrol işlemleri
yapılırken, aynı zamanda projelerin özet performans verilerine ulaşırlar.

Kaynak: PRM Yazılım Primavera PDF.