mẫu hợp đồng thầu phụ

Mẫu về hợp đồng nhà thầu phụ

Mẫu về hợp đồng nhà thầu phụ, Hợp đồng của công ty nhà thầu phụ, Hợp đồng, Hợp đồng, Loại hợp đồng nhà thầu phụ, Trách nhiệm của công ty nhà thầu phụ, Thanh toán theo tiến độ.

Mẫu hợp đồng thầu phụ xây dựng

1- CÁC BÊN:

A:………………………………
B:………………………………

2- TÊN CÔNG VIỆC: (Đó là người nhận thầu)

…………………………………………………………………….
MÔ TẢ 3 CÔNG VIỆC:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

4-BẢO MẬT:

Trong công trình nhà thầu phụ có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo quy định của Luật Lao động số 4857, Quy định về an toàn vệ sinh lao động số 7/7583 và pháp luật về sức khỏe người lao động và an toàn lao động trong thi công xây dựng số 7/8602. Nếu công ty nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do nhà thầu phụ gây ra vì bất kỳ lý do gì, thì công ty nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người lao động hoặc bên thứ ba mà không cần cảnh báo hoặc thông báo. Vì lý do này, nó sẽ cắt giảm bất kỳ thiệt hại nào có thể phải chịu từ việc thanh toán tiến độ của nhà thầu phụ mà không cần cảnh báo và thông báo bổ sung. Các mục SSK của nhân sự được nhà thầu phụ tuyển dụng sẽ được thông báo cho trưởng công trường trước khi bắt đầu công việc và sau đó công việc sẽ được bắt đầu. Phí tham gia và phí bảo hiểm SSK của nhân viên và tất cả các khoản phí và thuế chính thức thuộc về nhà thầu phụ.

5. GIAO HÀNG:

Trong trường hợp tiến độ thanh toán của công ty thầu phụ vượt quá 50% giá căn hộ được xác định tại Điều 8 của hợp đồng, một căn hộ sẽ được trao cho công ty thầu phụ trên cơ sở thanh toán tiến độ. các hành động phát sinh từ hợp đồng này; nếu nó không thực hiện tất cả hoặc không đúng cách; Tất cả các khoản thanh toán theo tiến độ sẽ được chấp nhận là tiền phạt và khoản khấu trừ do sản xuất chưa hoàn thành. Nhà thầu phụ đã chấp nhận vấn đề này không thể thu hồi.

6. SỐ LƯỢNG:

Số lượng của tất cả các công việc trên cơ sở đồng đều, và nếu các hạng mục chi tiết trong đơn giá chỉ còn một nửa thì sẽ không chuẩn bị thanh toán theo tiến độ cho các hạng mục này.

7. ĐƠN VỊ GIÁ: 

 • Đã bao gồm VAT, sẽ phù hợp với các mục tiêu sau.
 • Tổng công ty tổng thầu nêu trên có trách nhiệm
 • Đối với các căn hộ có kích thước khác nhau thuộc các trang web của họ; Giá sẽ được sử dụng tùy theo địa điểm sản xuất trong thanh toán theo tiến độ.
 • Công ty thầu phụ nhận việc, xem xét nơi làm việc, đơn giá bao gồm các loại nhân công, máy móc thiết bị, vật tư tiêu hao, vận chuyển, lương nhân viên, chi phí SSK, thuế, chi phí chung, vận chuyển ngang dọc và thuế GTGT.

8-THANH TOÁN:

Nhà thầu phụ đã nhận lại công trình 100% căn hộ đã bao gồm VAT và thanh toán tiến độ hàng tháng. Việc thanh toán tiến độ của công ty thầu phụ sẽ được chuẩn bị vào ngày 10 của tháng sau. Do các bên đồng ý thanh toán 100% tiến độ theo hợp đồng này nên công ty thầu phụ sẽ được cấp căn hộ ————– trên cơ sở thanh toán theo tiến độ.

9. THỜI HẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

Nhà thầu phụ có nghĩa vụ thực hiện công việc song song với tiến độ công việc phải thực hiện với giám đốc công trình và trưởng công trường, nếu không tuân thủ tiến độ công việc và nhà thầu phụ chậm tiến độ thì số tiền thở theo tỷ lệ 0,5% / ngày sẽ được trừ vào thanh toán tiến độ.

10- YÊU CẦU KỸ THUẬT:

 • Công việc của nhà thầu phụ; Bộ Công sẽ thực hiện theo các nguyên tắc và Đặc điểm kỹ thuật, nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện tất cả các dự án cần thiết để bàn giao công việc.
 • Nhà thầu phụ; Trước hết, phù hợp với yêu cầu của ban giám đốc dự án, sẽ chuẩn bị một mẫu căn hộ cho các căn hộ với nhiều loại và mét vuông khác nhau. Sau khi công ty nhà thầu nghiệm thu các căn hộ mẫu; Những căn hộ này sẽ được lấy làm cơ sở cho mọi sản phẩm được thực hiện.
 • Nếu tất cả các định hướng dự án trong căn hộ được thực hiện    đều phù hợp với nhu cầu và thông số kỹ thuật và vấn đề này được xác nhận bởi các thử nghiệm sẽ được thực hiện; Dự án sẽ được bàn giao cho công ty nhà thầu với biên bản bàn giao có chữ ký của ban quản lý dự án và giám đốc công trường. Trách nhiệm của công ty nhà thầu phụ sẽ tiếp tục đối với các căn hộ và khối nhà mà không có báo cáo bàn giao.
 • Các công việc cần khoan trong quá trình làm việc sẽ được thực hiện bằng coring. Bên trong vòng tròn sẽ được nghiền nát bằng máy nghiền hoặc máy đục. Tất cả các loại dụng cụ, thiết bị, máy móc và vật tư tiêu hao của chúng sẽ do nhà thầu phụ đảm nhận.
 • Các chất cặn xây dựng phát sinh trong quá trình thực hiện các công việc phát sinh từ hợp đồng này sẽ được nhà thầu phụ thu dọn và đưa ra khỏi công trường.
 • Do các công việc lắp đặt đường ống mà nhà thầu phụ đã thực hiện với hợp đồng này; Nhà thầu phụ sẽ cung cấp một thư cam kết có công chứng cho công ty nhà thầu về vấn đề này. Tên nơi làm việc và số dịch vụ của nhà thầu phụ phải được viết và tài liệu này sẽ được dán trên các lối vào khối trong khung. .

 11. ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT:

 • Nhà thầu phụ có nghĩa vụ sử dụng nhân viên kỹ thuật, thạc sĩ, trợ lý và công nhân có trình độ với số lượng do người quản lý dự án quy định và yêu cầu của công việc. Tất cả các thủ tục và giấy tờ pháp lý phải được hoàn thành trước Tất cả nhân sự sẽ được công ty thầu phụ tuyển dụng; Một bản sao của các mục SSK, điều tra bảo mật và tài liệu sẽ được nộp cho ban giám đốc dự án.
 • Nhà thầu phụ có nghĩa vụ tuân thủ chương trình làm việc do ban quản lý dự án lập.
 • Nhà thầu phụ sẽ cung cấp tất cả các công cụ và vật tư tiêu hao để nhà thầu phụ sử dụng.
 • Nhà thầu phụ sẽ giao công việc trước hết theo căn hộ và cuối cùng là trên cơ sở khối, tùy theo sản xuất mà họ đã thực hiện. Nhà thầu phụ, báo cáo giao hàng chế tạo đã được phê duyệt nhận được từ trưởng công trường; Trừ khi có cơ quan đăng ký, nghĩa vụ sản xuất của nhà thầu phụ sẽ tiếp tục.
 • Đã cam kết không làm tổn hại đến các sản phẩm hiện có khác và các bên thứ ba trong thời gian nhà thầu phụ sản xuất và lắp ráp theo hợp đồng này; Nếu không, thiệt hại gây ra cho các sản phẩm khác và bên thứ ba sẽ được khấu trừ vào thanh toán tiến độ.

Là nhà thầu phụ phụ trách công việc; phải có kỹ sư cơ khí khi bắt đầu làm việc.

Nhà thầu phụ sẽ nộp một bản sao của các bảng sao kê SSK và biên lai thanh toán cho kế toán của công ty nhà thầu.

12. THỜI HẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:

Nhà thầu phụ có nghĩa vụ thực hiện công việc theo đúng tiến độ công việc do ban quản lý dự án lập. Nếu công ty thầu phụ trì hoãn công việc hoặc không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng, bất chấp tiến độ đã chuẩn bị và cảnh báo của chỉ huy trưởng công trường thì nhà thầu có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

13. CẤM CHUYỂN NHƯỢNG VÀ CHUYỂN NHƯỢNG:

Nhà thầu phụ không thể chuyển giao hoặc chứng thực công việc đã cam kết trong hợp đồng này cho người thứ ba có thật và hợp pháp trong mọi trường hợp, trừ khi người giao thầu và người sử dụng lao động có sự đồng ý, nếu không, nhà thầu có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu muốn. Trong trường hợp chuyển giao công việc, nhà thầu phụ có thể tính toàn bộ số tiền thanh toán theo tiến độ của nhà thầu phụ cho doanh nghiệp nhận thầu. – USD đồng ý và cam kết nộp phạt.

14-CHẤM DỨT CÔNG VIỆC:

Nếu công ty thầu phụ không tuân thủ các quy định của hợp đồng và nhà thầu không thực hiện công việc theo đúng yêu cầu thì nhà thầu có thể bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.

15- TRANH CHẤP: 

Tòa án và Văn phòng Thi hành án được ủy quyền trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này.

16-THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ:

Các bên đã tuyên bố rằng địa chỉ mà họ đã khai trong điều 1 là địa chỉ thông báo hợp pháp của họ và họ sẽ thông báo về việc thay đổi địa chỉ cho bên đó trong vòng 7 ngày qua công chứng hoặc thư bảo đảm. Họ đã chấp nhận rằng các thông báo được thực hiện theo Điều 21 của Luật Thông báo sẽ có hiệu lực.

17. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG :

Hợp đồng này được lập và ký thành 2 bản và 17 điều khoản —————- phù hợp với ý chí của các bên.